מאגר מבחנים

/מאגר מבחנים

מתכונת פרקים א,ב,ד,ה

בע"ה חלק ראשון (36 נקודות) בחלק זה ארבעה נושאים. עליך לבחור בנושא אחד בלבד שנלמד לקראת הבחינה החיצונית ולא "כחלופת הערכה" בכיתה. בנושא שבחרת עני על שתי שאלות (לכל שאלה – 18 נקודות)   הנושא: אדם מחפש את עצמו א. מהר"ל, תפארת ישראל "והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל" מי [...]

11/02/2018|מתכונות|