סיכומים ושאלות חזרה

//סיכומים ושאלות חזרה

שאלות חזרה פרק ב

שאלות חזרה למבחן – פרק שני חשיבות לימוד האמונה לפי ריה"ל – האם לימוד האמונה הוא דבר חיובי? פרטי. האם לדעת ר' נחמן מברסלב יש ללמוד אמונה באופן שכלי? מדוע? לדעת רס"ג אדם יכול להגיע לבדו, ע"י חכמתו, לאמונה ולתורה, אך לדעתו זוהי לא הדרך הנכונה. הסביר מדוע (3 סיבות). ב. מהי כן הדרך הנכונה [...]