מתכונות

מתכונת2 פרקים א,ב,ד,ה

ב"ה אדר תשע"ו                                                                      ויקרא בהם שמי ___________ מחשבת ישראל-מתכונת בנות יקרות! אז ככה זה נראה (פחות או יותר..) זמן הבחינה: שעתיים. תוספת זמן 25 דקות. כתבי תשובות קצרות ובהירות המבוססות על המקורות שלמדת. בהצלחה! פרק א  -אדם מחפש את עצמו עני על 2 מתוך  3 השאלות (12 נקודות לשאלה) 1.מהר"ל תפארת ישראל, ר' הלל [...]

11/02/2018|מתכונות|

מתכונת פרקים א,ב,ד,ה

בע"ה חלק ראשון (36 נקודות) בחלק זה ארבעה נושאים. עליך לבחור בנושא אחד בלבד שנלמד לקראת הבחינה החיצונית ולא "כחלופת הערכה" בכיתה. בנושא שבחרת עני על שתי שאלות (לכל שאלה – 18 נקודות)   הנושא: אדם מחפש את עצמו א. מהר"ל, תפארת ישראל "והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל" מי [...]

11/02/2018|מתכונות|