מתכונות ומבחנים יחידת הגבר

//מתכונות ומבחנים יחידת הגבר

מתכונת השגחה ובחירה תשע”ט

מתכונת-מחשבת-ישראל.-השגחה-ובחירה.-תשעטהורד בע"ה                                                                                                                 טוב שם משמן טוב____________ מתכונת מחשבת ישראל         יחידת השגחה ובחירה חלק א – עני על שתים מתוך שלוש השאלות הבאות (כל שאלה 40 נק') רס"ג אמונות ודעות, מאמר רביעי. רמבם, הקדמה למסכת אבות, פרק שמיניהרמבם מציג ארבע הוכחות הגיוניות לקיומה של בחירה חופשית לאדם. הסבירי שלוש מהן. (16 נק') 1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [...]

מתכונת עם סגולה – תשפ”א

מתכונת עם סגולה תשפאהורד בס"ד                                                 -4- סוגיה ב- עם ישראל עם סגולה (100 נקודות) אם בחרת בסוגיה זו, עלייך לענות על ארבע מתוך שבע שאלות: כל שאלה 25 נקודות 6. ריה"ל, ספר הכוזרי, מאמר ראשון א. "ולכל המכות האלה אשר באו על המצריים קדמו אזהרה והתראה וקביעת מועד".  הסבר מה רצה ריה"ל להוכיח בדברים אלה?  [...]