תורה ומצוות חומרים כלליים

סיכום בראשי פרקים של כל היחידות

ניתן להוריד את הקובץ בקישור הזה

עבד או בן חורין – מצגת פתיחה

בפתיחה לנושא 'עבד או בן חורין' מקרינה את המצגתכל תלמידה צריכה למקם על הציר כמה המקרה הוא עבד וכמה בן חורין (לדוגמא - ספורטאי)זה מוביל לדיון שמאפיין ומגדיר מיהו עבד ומיהו בן חורין. עושות רשימת מאפיינים על הלוח והגדרה לכל אחד מהמושגים 'עבד' ו'בן חורין'. ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה. אור אהרון.