סרטון – אמונות ודעות

סרטון זה, שהכינו תלמידים בישיבת שוהם, מציג את דעתו של רס"ג באמונות ודעות.