הרב חרל”פ

מה יהיה בסוף? – סרטון

סרט המתאר בצורה מוחשית את הגאולה...

הרב חרל”פ – מערך שיעור

הציפיה לישועה/ הרב חרלפ עמוד: 200 נושא: הציפיה לישועה כאקטיבית ופועלת. מסר מרכזי: לציפיה משמעות חיובית ומעשית. הקדמה: שתי ספירות ישנן לקראת סיום שנת הלימודים. האחת קודש והשניה מנהג תלמידים. ספירת העומר לקראת שבועות, ו'ספירת הגומר' לקראת סיום שנת הלימודים. אלא שצורת הספירה שונה: התלמידים סופרים 'לאחור' לקראת איפוס המספר, וספירת העומר 'מוסיף ועולה'. מדוע? [...]