הרב חרל”פ

המדינה היהודית

שיעור מלווה מצגת, של המפמ"ר הרב יוחאי רודיק המצגת מתייחסת לגישות השונות למדינה ומכילה תוספות  להוגים: הר' מסאטמר,הרב קוק הרב ש"ך. כגון: הרב ישראלי, הרב וולדנברג ועוד... המצגת מלווה בהקלטה, על מנת לצפות כמו שצריך יש להוריד את המצגת בקישור הבא

מה יהיה בסוף? – סרטון

סרט המתאר בצורה מוחשית את הגאולה...

הרב חרל”פ – מערך שיעור

הציפיה לישועה/ הרב חרלפ עמוד: 200 נושא: הציפיה לישועה כאקטיבית ופועלת. מסר מרכזי: לציפיה משמעות חיובית ומעשית. הקדמה: שתי ספירות ישנן לקראת סיום שנת הלימודים. האחת קודש והשניה מנהג תלמידים. ספירת העומר לקראת שבועות, ו'ספירת הגומר' לקראת סיום שנת הלימודים. אלא שצורת הספירה שונה: התלמידים סופרים 'לאחור' לקראת איפוס המספר, וספירת העומר 'מוסיף ועולה'. מדוע? [...]