החפץ חיים – מערך שיעור

החפץ חיים עמוד: 208 נושא: המצב בזמן הגאולה מסר מרכזי: בימות המשיח תהיינה קבוצות מנוגדות, שבשל שתיהן יגיע המשיח. צדיקים עם זכות עצומה כמתואר בתורה, ורשעות שעל משיח לעצור. מאופיינת במשנה בסוף סוטה. רווחים משניים: מורכבות. גאוות יחידה. הקדמה: דיון קצר: איך יראה עם ישראל בזמן הגאולה? הדגמת הדילמה: סיפור על אשכול.  הפסוק המפורסם ביותר שלו [...]