הרב סולוביצ’יק

///הרב סולוביצ'יק

ענר שפירא הי”ד – להפוך גורל ליעוד

האב, משה שפירא: "הוא הפך את שעת הגורל לשעת ייעוד" ללימוד עם המקור של הרב סולובייצ'יק בפרק רביעי.

מתוך הערפל – אמונה מבשעת משבר

לפניכם ממאמרו של המפמ"ר הרב יוחאי רודיק, בנושא דרכי התמודדות עם משבר להורדה

התמודדות עם משבר – מערכי שיעור

פריט זה מציג ארגון מחדש של המקורות בנושא "התמודדות המאמין עם משבר" והצעה לסדר לימוד בכיתה, השונה מהמופיע בחוברת. בנוסף, מוצעים דרכי המחשה של הרעיונות המרכזיים, כדי להנגיש את החומר בצורה יותר טובה לתלמידים.