ספר דברים

שיעור וסרטון אנימציה

נושא: לפניכם שעור העשוי להוות פתיח  לנושא "גאווה וענווה". מקורות: שעור זה מתייחס לשני מקורות עיקריים מתוך הפרק 'להיות טוב יותר- אמונה ומידות': ספר דברים, פרק ח', פסוקים ה'- כ' אורחות צדיקים, שער הגאווה, עמ' י"ט-כ"ח (בדילוגים) מהלך השיעור: שלב א': צפייה בסרטון הסרטון ערוך בצורה הומוריסטית אך מוסר ההשכל שלו תואם את המקורות אותם [...]

מערך שיעור על ענווה

מערך שיעור על ענווה הכולל שירים וסרטונים

גאווה וענווה – מערך שיעור

מערך שיעור על כל המקורות שבנושא גאווה וענווה

גאווה וענווה – דף עבודה מסכם

דפי עבודה על כל המקורות שבנושא גאווה וענווה