הרב קוק מאמר הדור

///הרב קוק מאמר הדור

דרכי התמודדות עם יצרים שליליים – מערך שיעור

מערך שיעור על המקורות של הרב קלונימוס שפירא והרב קוק במאמר הדור

סרטון – מה אתם הייתם עושים?

מוסר ומידות – מערך שיעור כללי

מערך שיעור על כל החלק הראשון של הפרק (עמ' 88-103)