הרב קוק אורות הקודש

///הרב קוק אורות הקודש

מוסר ומידות – מערך שיעור כללי

מערך שיעור על כל החלק הראשון של הפרק (עמ' 88-103)