הסבא מסלובודקה

///הסבא מסלובודקה

סרטון – מה אתם הייתם עושים?

מוסר ומידות – מערך שיעור כללי

מערך שיעור על כל החלק הראשון של הפרק (עמ' 88-103)

שתי גישות בעבודת המידות – מערך שיעור

מערך שיעור ועבודה על הגישה של הסבא מסלובודקה והגישה של הרב יוסף הורביץ (הסבא מנובהרדוק)