ריה”ל – פתיחת הכוזרי

///ריה"ל - פתיחת הכוזרי

ר’ יהודה הלוי – העשרה על דמותו ותפיסת עולמו

מעט על תפיסת עולמו של ר’ יהודה הלוי […]

פתיחת הכוזרי – מערך שיעור

דף 6 – עם ישראל  - מאמינים בני מאמינים הרעיון הבסיסי בחלק זה הוא שהאמונה היהודית היא לא רק משהו של האדם הפרטי, אלא קשורה להיות חלק מעם ישראל – שהינו יצירה רוחנית שלימה של הקב"ה. השלמות הרוחנית של היחיד קשורה ותלויה בעומק חיבורו לעם ישראל כולו. מקור 6א – הפתיחה לספר הכוזרי (עמ' 69-77!) [...]