ספר התניא

נשמה – ירידה לצורך עליה

מתוך מופע צמאה