מאמר הדור

מאמר הדור – מערך שיעור

מאמר הדור, ספר אמונה וגאולה עמודים 45+46   הקשב נושא הכללי שלנו הוא מדוע והאם כדאי ללמוד אמונה? עד עכשיו, מאיזה תקופות היו המקורות שלמדנו? להביא לכל קבוצה דף/ כרטיס עם תקופה ואז הם מציגים את דוריהם, כולל המצאה חשובה ודבר תרבותי אחת איזה ארועים/ המצאים/ ספרים מאפיינים את התקופות האלו? ספרד 1000 פולין 1750 [...]

מאמר הדור – מערך שיעור

משימת סיכום השתלמות "אמונה וגאולה" מחשבת ישראל. מגישות: אורנית מיידני ושמרית פינסון. שם המקור- "מאמר הדור"/הראי"ה זצ"ל עמ' 45-46 סיכום המקור- הרב מתאר במאמרו את ההבדלים בין הדור החדש לבין הדורות הקודמים ומדגיש את מעלותיו של הדור ורמתו הרוחנית הגבוהה למרות הירידה המעשית הנראית לעין. בעקבות כך, הרב מתייחס לצורך בלימוד אמונה בדור זה דווקא [...]