הרב שמעון שקופ

///הרב שמעון שקופ

קולולם כהמחשת תפילה בציבור

כתבה על מיזם קולולם. בכתבה ממציא הרעיון מסביר שהוא חשב על הרעיון בהשראת הסליחות בכותל. בכתבה מרואיינים אנשים שאומרים שהם מזייפים אבל זה נבלע בין כולם. הכלל משלים את הפרט.

הרב שמעון שקופ – נאה דורש ונאה מקיים

במאמרו מדגיש הרב שקופ את חשיבות ההבנה שאנחנו כאומה מהווים גוף אחד מחובר, לכל חלק בגוף יש את חשיבותו וכל אחד צריך לראות את עצמו כחלק מאותו גוף. להלן ברכתו לנישואי נכדתו עם שלמה אילן מהשומר הצעיר - על אף שלא היה שומר תורה ומצוות. "הנני גם אני למלא חפץ לב. ולב כל אוהבכם, להגיש [...]

31/10/2018|הרב שמעון שקופ, כללי|

פרט וכלל – מערך שיעור

הפרט והכלל בעולם האמונה להיות חלק ממשהו שלם העולם המערבי מדגיש מאוד את ערכו ומעמדו של היחיד: השיח הדמוקרטי מדבר על זכויות הפרט. המדינה הליברלית רואה עצמה מכשיר לרווחת האזרח, החינוך כיום מכוון כל יחיד למימוש עצמי. בתך העדפת האינדיבידואליות שמעניקה לפרט מקום מרכזי, באה התפיסה היהודית ומציגה עמדה הפוכה: הכלל הוא העקר.   אדם [...]

הרב שמעון שקופ – מערך שיעור

מערך שיעור המהווה הקדמה למקור של הרב שמעון שקופואהבת לרעך כמוך מה ההבדל בין תפוח שאני אוכל, לתפוח שאני נותן לשני לאכול? התפוח שאכלתי, נגמר ברגע שסיימתי לאכול אותו – ואילו התפוח שנתתי, נשאר בשמים שמור לזכותי, לנצח נצחים! וזה מתחבר יפה עם הציווי האלוקי "ואהבת לרעך כמוך"......חז"ל (בבא מציעא דף סב ע"א) מביאים לנו [...]