הדיון כאמצעי הוראה

ב"ה                                                                                                              [...]