israel

/ישראל לוינגר

About ישראל לוינגר

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far ישראל לוינגר has created 166 blog entries.

מוסר ומידות – מערך שיעור כללי

מערך שיעור על כל החלק הראשון של הפרק (עמ' 88-103)

שתי גישות בעבודת המידות – מערך שיעור

מערך שיעור ועבודה על הגישה של הסבא מסלובודקה והגישה של הרב יוסף הורביץ (הסבא מנובהרדוק)

מצגת הכנה לבגרות

מדריכי מחשבת ישראל קיימו בשבועיים האחרונים מפגשים סינכרוניים עם המורים במחוזות השונים כהכנה לבגרות. המפגש המקוון התבסס על מצגת זו. אם השקופיות לא מוצגות כראוי, ניתן להוריד את המצגת בקישור זה.