מצגת רס”ג ורמח”ל

  אמונה תמימה או חקירה?  מצגת זו עוסקת בשיטת רס"ג באמונות ודעות ובשיטת הרמח"ל