ארכיון חודשי: ינואר 2018

//ינואר

הרב יונה גודמן על פרק שישי/ חלק ג

שלום רב, לפניכם סדרה של חמישה שיעורים מפי הרב יונה גודמן, ראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות ישראל. השיעורים מוקדשים לדרכי הוראת הפרק "גאולה וימות המשיח". בדבריו מציע הרב יונה דרך עקרונית להוראת הפרק ושלבים ללימוד מקורותיו. דבריו כוללים מגוון הצעות מתודיות וניתוח של עיקרי התכנים.השיעורים [...]

הרב יונה גודמן על פרק שישי/ חלק ב

שלום רב, לפניכם סדרה של חמישה שיעורים מפי הרב יונה גודמן, ראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות ישראל. השיעורים מוקדשים לדרכי הוראת הפרק "גאולה וימות המשיח". בדבריו מציע הרב יונה דרך עקרונית להוראת הפרק ושלבים ללימוד מקורותיו. דבריו כוללים מגוון הצעות מתודיות וניתוח של עיקרי התכנים.השיעורים [...]

הרב יונה גודמן על פרק שישי/ חלק א’

שלום רב, לפניכם סדרה של חמישה שיעורים מפי הרב יונה גודמן, ראש תחום חינוך אמוני במכללת אורותישראל. השיעורים מוקדשים לדרכי הוראת הפרק "גאולה וימות המשיח".בדבריו מציע הרב יונה דרך עקרונית להוראת הפרק ושלבים ללימוד מקורותיו. דבריו כוללים מגווןהצעות מתודיות וניתוח של עיקרי התכנים.השיעורים מלווים במצגת שממחישה [...]

עיון במקורות ועבודת סקר

בס"ד גאולה וימות המשיח הציפיה לגאולה וימות המשיח היא תמצית כל השאיפות, התקוות והחלומות של העם היהודי מדורי דורות. במהלך השיעורים למדנו מקורות שונים העוסקים במהות ימות המשיח והציפיה לקראתם. בעבודה זו נסכם לעצמנו את מה שלמדנו, וננסה אף להרחיב ולבסס את הידיעות הקודמות באמצעות מקורות נוספים. בנוסף על כך נצא "לשטח" כדי לבדוק ולבחון [...]

פרק שישי – שאלות חזרה

שאלות חזרה לספר אמונה וגאולה  פרק שישי מעודכן לתשע"ח יש לנמק ולפרט. תשובות לא מנומקות לא תתקבלנה!! בכל שאלה אפשר לפנות אלי בדוא"ל: baadann105@gmail.com פרק שישי – גאולה וימות המשיח 1. מה מלמדים אותנו הפסוקים המובאים בתחילת הפרק בעניין חשיבות השיבה לארץ לארץ ישראל? 2. מדוע עלינו לצפות לגאולה ולימות המשיח? 3. מהם סימני הגאולה [...]

חובת עליה לארץ בכוזרי

ריה"ל – ספר הכוזרי עמוד: 202 נושא: החובה לעלות לא"י מסר מרכזי:  חובת העליה לארץ. רווחים משניים: הדגמת הודאה בטעות הקדמה האם יש דבר מה שאתם יודעים שצריך לעשות ואינכם עושים? ננהל דיון קצר : מדוע?  ונוביל לתובנה הפשוטה, שאין כל סיכוי להתקדמות בטרם ההודאה הפשוטה בצורך לשינוי. לימוד המקור מהם תכונותיה המיוחדות של ארץ [...]

ריה”ל – מערך שיער

ריה"ל – ספר הכוזרי עמוד: 202 נושא: החובה לעלות לא"י מסר מרכזי:  חובת העליה לארץ. רווחים משניים: הדגמת הודאה בטעות הקדמה האם יש דבר מה שאתם יודעים שצריך לעשות ואינכם עושים? ננהל דיון קצר : מדוע?  ונוביל לתובנה הפשוטה, שאין כל סיכוי להתקדמות בטרם ההודאה הפשוטה בצורך לשינוי. לימוד המקור מהם תכונותיה המיוחדות של ארץ [...]

28/01/2018|כללי|

הרב חרל”פ – מערך שיעור

הציפיה לישועה/ הרב חרלפ עמוד: 200 נושא: הציפיה לישועה כאקטיבית ופועלת. מסר מרכזי: לציפיה משמעות חיובית ומעשית. הקדמה: שתי ספירות ישנן לקראת סיום שנת הלימודים. האחת קודש והשניה מנהג תלמידים. ספירת העומר לקראת שבועות, ו'ספירת הגומר' לקראת סיום שנת הלימודים. אלא שצורת הספירה שונה: התלמידים סופרים 'לאחור' לקראת איפוס המספר, וספירת העומר 'מוסיף ועולה'. מדוע? [...]

אוסף שיעורי הרב אבינר על גאולה

שיעורי הרב אבינר בנושא גאולה חיפוש: ספרית חווה, תוצאה שלישית. לחפש בתכנים: גאולה וידיאו: על זיהוי המשיח    http://www.havabooks.co.il/video_ID.asp?id=59 האם עכשיו אתחלתא דגאולה? לא. מזמן. http://www.havabooks.co.il/video_ID.asp?id=1 מאמרים כתובים: עניינו של משיח http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=342 גאולה אלוקית ויוזמה אנושית http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=338 גאולה בהדרגה http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=339 http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=1542 משיח בסוף. סבלנות. http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=563 זמן הגאולה http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=456 צפית לישועה http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=557 http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=558 כיצד מצפים http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=459 [...]