ארכיון חודשי: דצמבר 2017

//דצמבר

מאגר שאלות בעת ניתוח טקסט

ד"ר דניאל רביב הצעת מאגר סוגי שאלות/הפעלות קבועות שראוי להפעיל בעת ניתוח כל טקסט – בהוראה ובמשימות הערכה חילופית: עמידה על מטרת הטקסט/הכותב או להגדיר הנושא. (מטרות לכתחילה או בדיעבד [=שלילת/הפרכת טענות/חששות והתנגדויות לרעיון המרכזי]) ניסוח כותרת הולמת (שיום) והנמקתה כהולמת תמונת מבנה: רכיבים ויחסים – שלבי תהליך התקדמות הטקסט (אנליזה) שפה/סגנון: זיהוי מושגי מפתח [...]

כלים לניתוח מקור

ד"ר דניאל רביב   הצעת טיוטת מתווה לניתוח בסיסי של טקסט במחשבת ישראל   על המתווה רקע והצדקה לשימוש במתווה ניתוח טקסט מבוסס על מיומנויות חשיבה: המתווה מבוסס על בחינה ואפיון של טקסטים רבים מת"ל במחשבת ישראל, ויהיה מורכב ממערך מיומנויות ניתוח מעולם החשיבה. ההנחה היא כי ראוי - שלשם ביצוע כל סוגי מטלות הערכה [...]