תכניות לימוד נוספות

/תכניות לימוד נוספות

יחידות הלימוד של תכנית ההגבר

קישור להורדת יחידת חגים קישור להורדת יחידת תפילה קישור להורדת יחידת תורה ומצוות

תשפ”א-תוכנית לימודים לתלמידים בתהליכי גיור

להורדה