מיקוד לקראת בחינת קיץ תש”פ

מצ"ב קובץ המיקוד לבחינת הבגרות קיץ תש"פ. התלמידים ייבחנו רק על החומר המופיע בקובץ זה. להורדה