אני כחלק מכלל – סרטונים

לפנייך מספר הצעות לסרטונים אשר יכולים להמחיש את תפיסתו של הרב שקופ של ראיית האני העצמי כחלק מכלל ישראל […]