הסרטון מייצג אופנים שונים של עלייה לארץ, כמו 3 סוגי השופר עליהם מדבר הרב קוק