מכתבו של סמ”ר גדי עזרא הי”ד כהמחשה לפרוש האברבנאל

על מנת לפתוח את המכתב יש להוריד את הקובץ בקישור הזה

האם-מותר-לאדם-המאמין-לשאול-שאלות-המשך