חוזר-מפמר-תשפב-מעודכן-ערהש-תשפב

בקישור זה תוכלו להוריד את חוזר המפמ”ר החדש של שנת תשפ”ב