מצגת עשירה ומפורטת שהכין הרב שמואל כץ.

טעמי מצות השמיטה, ביבליוגרפיה, מושגי יסוד, הפעלות, הצעה לתכנית לימודים ועוד.

ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה.