עשרות מסמכים על פועלה של הרבנות הראשית לדורותיה בקשר לשנת השמיטה, התפרסם בשנתון התורה והארץ, ח, תשס”ח. ניתן להוריד את הקובץ בקישור הזה.

שמיטה-הרבנות-הראשית-לדורותיה-מסמכים