מורים יקרים! במסמך זה ברצוננו להציג את המטרות והיעדים הייחודיים להוראת מחשבת ישראל בעת הזאת בתנאי הלמידה מרחוק, ואת מתווי ההערכה השונים מרחוק במחשבת ישראל.

מתווי-הוראה-תשפא-מחשבת-ישראל-מעודכן

קישור להורדה