בקובץ לפניכם מצורף חוזר מפמ”ר תשפ”א מעודכן לעיונכם-

לחצו להורדה