נושא:

לפניכם שעור העשוי להוות פתיח  לנושא “גאווה וענווה”.

מקורות:

שעור זה מתייחס לשני מקורות עיקריים מתוך הפרק ‘להיות טוב יותר- אמונה ומידות’:

 1. ספר דברים, פרק ח’, פסוקים ה’- כ’

 2. אורחות צדיקים, שער הגאווה, עמ’ י”ט-כ”ח (בדילוגים)

מהלך השיעור:

שלב א’: צפייה בסרטון

הסרטון ערוך בצורה הומוריסטית אך מוסר ההשכל שלו תואם את המקורות אותם אנו נדרשים ללמד. הסרטון עוסק בשני בעלי חיים גדולים ושמנים, בעלי תווי פנים גסים מנסים לעבור גשר צר כאשר כל אחד מהם בא לקראת חברו. מה יעשו ? כיוון שאף אחד מהם לא מוכן למצוא דרך פשרה מתחילים הם לריב זה עם זה. ברקע מגיעים מאחוריהם שני יצורים קטנים  שפן וחתול שלא ברור מה הם מבקשים, אבל היצורים השמנים נוהגים בהם בגסות. כנקמה קורעים הם להם את החבל ושני היצורים מתחבקים, נאחזים זה בזה ונופלים יחדיו לסופם המר. כעת, צריכים החתול והשפן לעבור גשר זה, מה יעשו? החתול כבר למד את הלקח מאותם יצורים. מבין שעדיף לו להתכופף ולתת לשפן לעבור מעליו ,וכך יוכל גם הוא לעבור את הגשר.

שלב ב’: דיון קצר בעקבות הצפייה בסרטון

 • מה גרם לאותם יצורים לא לוותר?

 • מתי אנחנו משתמשים בכוח?

 • מה מאפיין דמויות בעלות גאווה?

 • מה גרמה להם גאוותם?

 • מה המשמעות של ההתכופפות של החתול?, מה הרווח בענווה?

 • מה משמעות הגשר?

שלב ג: נקודות לדיון בעקבות המקור בדברים

 • ממה מונעת מידת הגאווה של עם ישראל?

 • מה הסכנות של הגאווה?

שלב ד’: לימוד המקור “שער הגאווה” ,מתוך אורחות צדיקים

 • דגש על ההבדל בין גאווה חיובית לגאווה שלילית.

 • חיזוק המושג “גאוות היחידה”.

הערה פדגוגית: רצוי לדבר עם התלמידים על הזדמנויות בהם הם חשו “גאווה חיובית”, כמו

הליכה עם דגל בפולין, השתייכות לקבוצת איכות (כיתה, יחידה, קהילה וכד’)

מה התרומה של הגאווה החיובית בעיצוב ובבניית האישיות שלהם?