מדריכי מחשבת ישראל קיימו בשבועיים האחרונים מפגשים סינכרוניים עם המורים במחוזות השונים

כהכנה לבגרות. המפגש המקוון התבסס על מצגת זו.

אם השקופיות לא מוצגות כראוי, ניתן להוריד את המצגת בקישור זה.