בקישור הבא תוכלו למצוא את כל שאלוני הבגרות ביחידת “אמונה וגאולה”.

שימו לב – כי השאלונים של שנים תשע”ב-תשע”ה הם שאלונים שנכתבו לפני הרפורמה ולכן ישנם שינויים במספר השאלות שעל התלמיד לענות.

שאלונים אלו מצויינים כמאגר שאלות, אך על מנת ללמוד מהו המבנה הנכון של מבחן הבגרות לאחר הרפורמה יש לעיין בשאלונים של השנים תשע”ו-תשע”ז סמל שאלון 38181