מצגת על פתיחת ספר הכוזרי, ייחוד עם ישראל ודברי הרמב”ם באגרת תימן