מקור 6ב – איגרת תימן של הרמב”ם (עמ’ 78-79)

 

ה’ אחד התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, שהוא “עמוד שהאמונה סובבת עליו”. התגלות ראשונית זו מחזקת את האמונה בבורא עולם בשעת משבר

 

עמ’ ושורה הסבר הטקסט – איגרת תימן
1-12 אחינו כל ישראל, חזקו אחד את השני וזכרו את עיקרי האמונה כדי שלא תופר – שה’ הוא אחד “ולא כשאר האחדים”, משה הוא נביאו ומדבר עמו, ואדון כל הנביאים, שחמישה חומשי תורה נאמרו בנבואה למשה רבינו, ואין לשנות ולא להוסיף על כך, ולא תהיה תורה אחרת מאת ה’.
12-21 ותזכרו את מעמד הר סיני תמיד, שה’ הזהיר אותנו שלא נשכח אותו, ושנגדל את בנינו עליו. שזהו עמוד שהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת. וזהו האירוע הגדול ביותר שקרה.
22-31 ודעו שהדבר הגדול הזה, שאומה שלמה שומעת את הדיבור של הקב”ה ורואה את כבודו בעיניה ממש, זה חיזוק לאמונה שלנו דווקא בעיתות משבר כמו עכשיו, וזה עוזר לנו לעמוד בניסיון ולהחזיק באמונתנו. “ואתם, אחינו, היו על בריתכם קימים, ובדתכם מחזיקים, ועל אמונתכם נוהגים ועומדים!”

שאלות לחזרה והבנה

  1. מהו ייחודו של מעמד הר סיני כבסיס לאמונה?

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

  1. כיצד מעמד הר סיני הוא אירוע תומך בעם ישראל בשעת משבר?

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________