ראיון עם מיכה גודמן על ספרו “חלומו של הכוזרי”

הראיון מתמקד בנושא סגולת עם ישראל