תורה ומצוות חומרים כלליים

עבד או בן חורין – מצגת פתיחה

בפתיחה לנושא 'עבד או בן חורין' מקרינה את המצגתכל תלמידה צריכה למקם על הציר כמה המקרה הוא עבד וכמה בן חורין (לדוגמא - ספורטאי)זה מוביל לדיון שמאפיין ומגדיר מיהו עבד ומיהו בן חורין. עושות רשימת [...]