חומרי הלמידה ומידע כללי

//חומרי הלמידה ומידע כללי

סיכום בראשי פרקים של כל היחידות

ניתן להוריד את הקובץ בקישור הזה

יחידות הלימוד של תכנית ההגבר

קישור להורדת יחידת חגים קישור להורדת יחידת תפילה קישור להורדת יחידת תורה ומצוות