מתכונות ומבחנים – יחידת הגבר

//מתכונות ומבחנים – יחידת הגבר

מתכונת השגחה ובחירה תשע”ט

מתכונת-מחשבת-ישראל.-השגחה-ובחירה.-תשעטהורד בע"ה                                                                                                                 טוב שם משמן טוב____________ מתכונת מחשבת ישראל         יחידת השגחה ובחירה חלק א – עני על שתים מתוך שלוש השאלות הבאות (כל שאלה 40 נק') רס"ג אמונות ודעות, מאמר רביעי. רמבם, הקדמה [...]

מתכונת עם סגולה – תשפ”א

מתכונת עם סגולה תשפאהורד בס"ד                                                 -4- סוגיה ב- עם ישראל עם סגולה (100 נקודות) אם בחרת בסוגיה זו, עלייך לענות על ארבע מתוך שבע שאלות: כל שאלה 25 נקודות 6. ריה"ל, ספר הכוזרי, מאמר ראשון [...]