כלים לניתוח מקור במחשבת

//כלים לניתוח מקור במחשבת

מאגר שאלות בעת ניתוח טקסט

ד"ר דניאל רביב הצעת מאגר סוגי שאלות/הפעלות קבועות שראוי להפעיל בעת ניתוח כל טקסט – בהוראה ובמשימות הערכה חילופית: עמידה על מטרת הטקסט/הכותב או להגדיר הנושא. (מטרות לכתחילה או בדיעבד [=שלילת/הפרכת טענות/חששות והתנגדויות לרעיון המרכזי]) [...]

By | 03/12/2017|קטגוריות :כלים לניתוח מקור|0 תגובות

כלים לניתוח מקור

ד"ר דניאל רביב   הצעת טיוטת מתווה לניתוח בסיסי של טקסט במחשבת ישראל   על המתווה רקע והצדקה לשימוש במתווה ניתוח טקסט מבוסס על מיומנויות חשיבה: המתווה מבוסס על בחינה ואפיון של טקסטים רבים מת"ל [...]

By | 03/12/2017|קטגוריות :כלים לניתוח מקור|0 תגובות