כלים לניתוח מקור במחשבת

//כלים לניתוח מקור במחשבת

אסטרטגיות חשיבה בלמידה עצמאית

מסמך אינטראקטיבי המאפשר היכרות עם אסטרטגיות חשיבה מגוונות, על ידי לחיצה על אזורים שונים ב"מפת המוח"

מאגר שאלות בעת ניתוח טקסט

ד"ר דניאל רביב הצעת מאגר סוגי שאלות/הפעלות קבועות שראוי להפעיל בעת ניתוח כל טקסט – בהוראה ובמשימות הערכה חילופית: עמידה על מטרת הטקסט/הכותב או להגדיר הנושא. (מטרות לכתחילה או בדיעבד [=שלילת/הפרכת טענות/חששות והתנגדויות לרעיון המרכזי]) [...]

By | 03/12/2017|קטגוריות :כלים לניתוח מקור|0 תגובות

כלים לניתוח מקור

ד"ר דניאל רביב   הצעת טיוטת מתווה לניתוח בסיסי של טקסט במחשבת ישראל   על המתווה רקע והצדקה לשימוש במתווה ניתוח טקסט מבוסס על מיומנויות חשיבה: המתווה מבוסס על בחינה ואפיון של טקסטים רבים מת"ל [...]

By | 03/12/2017|קטגוריות :כלים לניתוח מקור|0 תגובות