התחדשות הלמידה – טפסים

//התחדשות הלמידה – טפסים

אסטרטגיות חשיבה בלמידה עצמאית

מסמך אינטראקטיבי המאפשר היכרות עם אסטרטגיות חשיבה מגוונות, על ידי לחיצה על אזורים שונים ב"מפת המוח"

תכנון הוראה – מסמך תהל”ה

תכנית תהל"ה - הוראה, למידה, הערכהחלק ניכר מההוראה בכיתה תלוי בהגדרת המטרות ובתכנון נכון. תכנית תהל"ה המפורטת להלן כדוגמא בלבד,עשויה להיות בסיס שיעזור לנו לתכנן את הוראת כל אחת מהיחידות במחשבת ישראל בכיתות. התכנית מצהירהעל [...]

By | 16/08/2022|קטגוריות :התחדשות הלמידה - טפסים|0 תגובות