היכן היה אלוקים בשמחת תורה תשפ”ד

הרב פרופ' יצחק כהן לקריאת סיכום דבריו - בכתבה זו

מתוך הערפל – אמונה מבשעת משבר

לפניכם ממאמרו של המפמ"ר הרב יוחאי רודיק, בנושא דרכי התמודדות עם משבר להורדה

חוברת דרכי התמודדות עם משבר

לפניכם חוברת עבודה על דרכי התמודדות עם משבר […]