הרב סולוביצ’יק

ענר שפירא הי”ד – להפוך גורל ליעוד

האב, משה שפירא: "הוא הפך את שעת הגורל לשעת ייעוד" ללימוד עם המקור של הרב סולובייצ'יק בפרק רביעי.

מתוך הערפל – אמונה מבשעת משבר

לפניכם ממאמרו של המפמ"ר הרב יוחאי רודיק, בנושא דרכי התמודדות עם משבר להורדה