הרב סולוביצ’יק – על התשובה

///הרב סולוביצ’יק – על התשובה

דע בני אהובי – המחשבות הקשות שבעקבות החטא

שולי רנד – על הקולות החיצוניים והפנימיים שמלווים אותנו בעקבות החטא […]

התשובה – מערך שיעור

מערך שיעור על שלושת המקורות בפרק רביעי, בנושא תשובה