האם מותר לשאול? – מקורות בתנ”ך

///האם מותר לשאול? – מקורות בתנ”ך