ספר דברים

שיעור וסרטון אנימציה

נושא: לפניכם שעור העשוי להוות פתיח  לנושא "גאווה וענווה". מקורות: שעור זה מתייחס לשני מקורות עיקריים מתוך הפרק 'להיות טוב יותר- אמונה ומידות': ספר דברים, פרק ח', פסוקים ה'- כ' אורחות צדיקים, שער הגאווה, עמ' [...]

By | 06/05/2018|קטגוריות :אורחות צדיקים, ספר דברים|0 תגובות

מערך שיעור על ענווה

מערך שיעור על ענווה הכולל שירים וסרטונים

גאווה וענווה – מערך שיעור

מערך שיעור על כל המקורות שבנושא גאווה וענווה

גאווה וענווה – דף עבודה מסכם

דפי עבודה על כל המקורות שבנושא גאווה וענווה