הרב יוסף יוזל הורביץ

///הרב יוסף יוזל הורביץ

שיטות בתנועת המוסר – מערך שיעור

השוואה בין השיטות של הסבא מנובהרדוק והסבא מסלובודקה, הרב קוק ור' נחמן

מוסר ומידות – מערך שיעור כללי

מערך שיעור על כל החלק הראשון של הפרק (עמ' 88-103)

שתי גישות בעבודת המידות – מערך שיעור

מערך שיעור ועבודה על הגישה של הסבא מסלובודקה והגישה של הרב יוסף הורביץ (הסבא מנובהרדוק)