חומרים כלליים על פרק שני

///חומרים כלליים על פרק שני

מצגת מסכמת – לפרקים א,ב,ו,ה

על כנפי רוח / הרב יעקב אריאל

מאמר העוסק בסוגיות רבות הקשורות לנושאי הלימוד במחשבת, ובייחוד בפרק "אני מאמין". מיהו "אני"? מיהו "האדם המאמין"? ואיך מגיעים לאמונה?